Blijf op de hoogte!

Een bedrijfswagen of de kilometervergoeding: geen evidente keuze

12-Jan-2012

De nieuwe regeling voor bedrijfswagens blijft stof doen opwaaien. Zo heeft men nu het idee gelanceerd om massaal over te schakelen van bedrijfswagens naar privéwagens omwille van de kilometervergoeding. Maar is dat echt zoveel voordeliger?

Gisteren stond volgend bericht in de krant: "Tienduizenden gebruikers van een bedrijfsauto zullen dit jaar hun wagen inruilen en overschakelen naar een privéwagen. Vanaf 20.000 kilometer per jaar wordt de kilometervergoeding zowel voor werkgever als werknemer financieel interessanter." Maar klopt dit eigenlijk wel? SD Worx zet het voor u even op een rijtje.

Kilometervergoeding voor zuivere beroepsverplaatsingen
Een werknemer die met zijn eigen wagen beroepsmatige verplaatsingen aflegt, kan hiervoor een kilometervergoeding ontvangen. Die bedraagt maximaal 0,3352 euro per kilometer. Let op: het betreft hier zuivere beroepskilometers! De afgelegde kilometers in het kader van het woon-werkverkeer worden fiscaal beschouwd als privékilometers!

De fiscus beschouwt de kilometervergoeding als een kost eigen aan de werkgever. Als zodanig is de vergoeding niet belast in hoofde van de werknemer, en aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever volgens de verhouding 30 (brandstofkosten) / 70 (andere kosten).

Bijkomende voorwaarde: maximaal 24.000 km per jaar
De fiscus aanvaardt deze forfaitaire kilometervergoeding slechts op voorwaarde dat het totale aantal beroepsmatig afgelegde kilometers maximaal 24.000 km per jaar bedraagt. Leg je méér kilometers af, dan kan de fiscus bijkomend bewijs vragen. De fiscus gaat er immers van uit dat de gemiddelde kostprijs per kilometer daalt en dat de forfaitaire vergoeding, eenmaal boven de maximumgrens, de werkelijke kostprijs overstijgt.

In de rechtspraak werd de fiscus voor deze maximumgrens van 24.000 km al meermaals teruggefloten. Reden: de fiscus voegt immers een voorwaarde toe aan de wetgeving. Maar een gewaarschuwd werkgever is er twee waard…

Voorbeeld
Hernemen we het voorbeeld uit de krant: een werknemer die 20.000 beroepsmatige kilometers aflegt, ontvangt dus 6.704 euro per jaar. Deze vergoeding moet vergeleken worden met de kost voor aankoop/onderhoud/verzekering/… van een eigen wagen en met de kosten die verbonden zijn aan de afgelegde afstand.

Paradox: de eigen wagen als bedrijfswagen
Afhankelijk van de kostprijs van je wagen en de verhouding privé/beroepsmatige kilometers, zal de kilometervergoeding al dan niet interessanter uitvallen. Met dien verstande dat dit systeem alleen voordeliger is voor zij die met een goedkope wagen rijden en veel meer beroepskilometers afleggen dan privékilometers. Paradoxaal genoeg kunnen dus uitgerekend de werknemers die hun bedrijfswagen hoofdzakelijk als bedrijfswagen gebruiken, er belang bij hebben om hun voertuig in te leveren en over te schakelen op een eigen wagen.

Wat met de kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer?
De werkgever kan ook tegemoetkomen in de kosten die de werknemer maakt om zich met zijn eigen wagen van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven (en omgekeerd). Ook hier is dus sprake van een soort kilometervergoeding, maar dan louter voor het woon-werkverkeer.

Fiscaal is dergelijke vergoeding belast in hoofde van de werknemer. Alleen de werknemer die opteert voor een aftrek van de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting kan een vrijstelling genieten van 370 euro op jaarbasis (inkomstenjaar 2012).  Voor de werkgever zijn de terugbetaalde kosten voor het woon-werkverkeer voor 100% aftrekbaar als beroepskost wanneer het bedrag ervan op de loonfiche is vermeld.

Kan de werkgever nu ook deze vergoeding optrekken om zijn werknemers te doen opteren voor een eigen wagen in plaats van een bedrijfswagen? De grootte van deze vergoeding wordt vaak sectoraal geregeld. Al mag een onderneming uiteraard altijd méér geven dan wat de sector oplegt.

Maar let erop dat deze vergoeding wordt onderworpen aan RSZ-bijdragen indien ze groter is dan 0,3352 euro per kilometer. Dus om dit alles interessant te houden op het vlak van RSZ-bijdragen (vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen), moet het bedrag begrensd worden op 0,3352 euro per kilometer. In sommige sectoren zal er dus niet veel marge meer zijn om dit bedrag nog te verhogen.

Meer info? Wilt u de nieuwe regeling rond de bedrijfswagens nog eens nalezen? Raadpleeg dan dit artikel.